Ắc quy CENE DIN 60038, ắc quy kín khí, cứu hộ ắc quy

Website liên kết

Ắc quy CENE DIN 60038

  • NH00300
Liên hệ

Ắc quy CENE DIN 60038,

Ắc quy CENE DIN 60038, ắc quy kín khí miễn bảo dưỡng,

Dung lượng 100Ah, bình DIN cọc thụt,

Kích thước: 354 x 175 x 190 x 190,