Ắc quy FoMoCo DIN 52Ah, acquy FoMoCo cho xe Ford

Website liên kết

Ắc quy FoMoCo 52Ah

Giá liên hệ
Ắc quy FoMoCo DIN 52Ah

Ắc quy FoMoCo DIN 52Ah, CCA 500, kích thước 240 x 175 x 175, lắp cho xe Ford Ecosport 1.5L,