Ắc quy Atlas 110Ah UMF61000, ac quy Atlas 12V-110Ah, acquy Atlas

Atlas 110Ah UMF61000

  • Atlas 110Ah UMF61000
3,390,000

Ắc quy Atlas 110Ah UMF61000

Ắc quy Atlas DIN 110Ah UMF61000,

Điện áp 12V, dung lượng 110Ah, CCA cao, kích thước: 398 x 174 x 190 x 190,

Ắc quy Atlas 12V 110Ah dùng cho ắc quy xe Audi A8, ắc quy xe Audi Q7, ắc quy xe Porsche,