Thời gian sử dụng điện từ ắc quy

Website liên kết

Công thức tính thời gian sử dụng điện từ ắc quy

22:27 - 09/09/2014

Thời gian sử dụng ắc quy phụ thuộc vào dung lượng của ắc quy và công suất của tải. Công thức tính như sau: t = (A.V. η)/P

Cách kiểm tra ắc quy xe đạp điện, xe máy điện
Sạc ắc quy đúng cách
Giới thiệu về ắc quy Rocket
Các loại ắc quy ô tô trên thị trường
Các hãng ắc quy tốt nhất trên thị trường

Thời gian sử dụng điện từ ắc quy phụ thuộc vào dung lượng của ắc quy và công suất của tải. Công thức tính như sau:

t = (A.V. η)/P

Trong đó:

-   t : Là thời gian sử dụng điện từ ắc quy (Hour)

-   A: Dung lượng ắc quy (Ah)

-   V: Điện áp ắc quy (Volt)

-   P: Công suất tải (W)

-   η: Hệ số sử dụng ắc quy, thông thường η=0,7.

Ví dụ : Bạn đã có ắc quy 12V với dung lượng 100Ah, công suất phụ tải 100W. Thời gian sử dụng sẽ là t  = (12Vx 100Ahx 0,7) /100(W) = 8 giờ 15 phút.

Lưu ý:

●        Công thức trên được tính cho những ắc quy có sự đảm bảo về chất lượng.

●        Dòng xả cực đại của ắc quy không được lớn quá 3 lần dung lượng của ắc quy và thời gian hoạt động ở chế độ này là không được quá 3 phút liên tục. Thông thường nên chọn dung lượng ắc quy để máy có thể hoạt động từ 2 giờ trở lên.

●        Dòng nạp ắc quy được tính khoảng 10%-15% dung lượng ắc quy. (Ví dụ: ắc quy 100Ah thì dòng nạp yêu cầu 10A-15A là tốt cho ắc quy.

●        Hệ số sử dụng ắc quy η thay đổi theo mức xả ắc quy

+        η ≈ 0.8, 0.9 nếu dòng xả ắc quy < 20% dung lượng ắc quy

+        η ≈ 0.7 nếu dòng xả ắc quy <= 70 %dung lượng ắc quy

+        η ≈ 0.6, 0.5 nếu dòng xả ắc quy >70 % dung lượng ắc quy