Thời gian sử dụng điện từ ắc quy

Công thức tính thời gian sử dụng điện từ ắc quy

22:27 - 09/09/2014

Thời gian sử dụng ắc quy phụ thuộc vào dung lượng của ắc quy và công suất của tải. Công thức tính như sau: t = (A.V. η)/P

Thương hiệu ắc quy Colossus - Sebang
Ý nghĩa các tiêu chuẩn bình ắc quy ô tô
Đại lý ắc quy tại quận Long Biên
Đại lý ắc quy tại quận Hoàng Mai
Đại lý ắc quy ô tô tại quận Cầu Giấy

Thời gian sử dụng điện từ ắc quy phụ thuộc vào dung lượng của ắc quy và công suất của tải. Công thức tính như sau:

t = (A.V. η)/P

Trong đó:

-   t : Là thời gian sử dụng điện từ ắc quy (Hour)

-   A: Dung lượng ắc quy (Ah)

-   V: Điện áp ắc quy (Volt)

-   P: Công suất tải (W)

-   η: Hệ số sử dụng ắc quy, thông thường η=0,7.

Ví dụ : Bạn đã có ắc quy 12V với dung lượng 100Ah, công suất phụ tải 100W. Thời gian sử dụng sẽ là t  = (12Vx 100Ahx 0,7) /100(W) = 8 giờ 15 phút.

Lưu ý:

●        Công thức trên được tính cho những ắc quy có sự đảm bảo về chất lượng.

●        Dòng xả cực đại của ắc quy không được lớn quá 3 lần dung lượng của ắc quy và thời gian hoạt động ở chế độ này là không được quá 3 phút liên tục. Thông thường nên chọn dung lượng ắc quy để máy có thể hoạt động từ 2 giờ trở lên.

●        Dòng nạp ắc quy được tính khoảng 10%-15% dung lượng ắc quy. (Ví dụ: ắc quy 100Ah thì dòng nạp yêu cầu 10A-15A là tốt cho ắc quy.

●        Hệ số sử dụng ắc quy η thay đổi theo mức xả ắc quy

+        η ≈ 0.8, 0.9 nếu dòng xả ắc quy < 20% dung lượng ắc quy

+        η ≈ 0.7 nếu dòng xả ắc quy <= 70 %dung lượng ắc quy

+        η ≈ 0.6, 0.5 nếu dòng xả ắc quy >70 % dung lượng ắc quy