Công cụ lập kế hoạch từ khóa Google Keywords Planner

Hỗ trợ trực tuyến

Công cụ lập kế hoạch từ khóa Google Keywords Planner

Công cụ lập kế hoạch từ khóa Google Keywords Planner

10:14 - 12/12/2013

Công cụ lập kế hoạch từ khóa tìm kiếm mới của Google thay thế công cụ cũ Google Keyword Tool mà các seoer đã bao gồm: - Tìm kiếm ý tưởng từ khóa và nhóm quảng cáo mới - Nhận lượng tìm kiếm cho danh sách từ khóa hoặc nhóm chúng thành nhóm quảng cáo - Nhận ước tính lưu lượng truy cập cho danh sách từ khóa - Nhận danh sách từ khóa để nhận ý tưởng

KEI - Phân tích đánh giá mức độ khó của từ khóa
Thuật toán chim ruồi Hummingbird
Thuật toán Google peguin – chim cánh cụt
Hướng dẫn SEO On Page
Social media xu hướng phát triển cộng đồng

Công cụ lập kế hoạch từ khóa tìm kiếm mới của Google thay thế công cụ cũ Google Keyword Tool mà các seoer đã  bao gồm:

-       Tìm kiếm ý tưởng từ khóa và nhóm quảng cáo mới

-       Nhận lượng tìm kiếm cho danh sách từ khóa hoặc nhóm chúng thành nhóm quảng cáo

-       Nhận ước tính lưu lượng truy cập cho danh sách từ khóa

-       Nhận danh sách từ khóa để nhận ý tưởng từ khóa mới.

•       Thông qua truy cập https://adwords.google.com/ko/KeywordPlanner/Home

 

Đối tượng cần sử dụng:

Nhà quảng cáo, công ty, đơn vị muốn tự làm quảng cáo Google Adwords, tự làm SEO

Chuyên viên SEO: SEO Master, SEOer.

Điều kiện cần để thực hiện: tạo tài khoản gmail, sau khi đăng nhập và đăng ký và đăng ký google adwords

 

Thực hành:

•       Giao diện khi đăng nhập vào tài khoản adwords thông qua gmail

 

•       Nhập từ khóa tìm kiếm vào ô: nhập từ khóa Thiet ke web hoặc nhập nhiều từ khóa trên từng dòng vào ô thông tin


•       Và ý tưởng từ khóa sẽ là

Số lần tìm kiếm trung bình hàng tháng

Mức độ cạnh tranh

Giá được đề xuất

•       Ý tưởng nhóm quảng cáo

Số lần tìm kiếm trung bình hàng tháng

Mức độ cạnh tranh

Giá được đề xuất

Note: Nếu tài khoản gmail vẫn mặc định tiếng anh thì các bạn nên chuyển đổi ngôn ngữ sang tiếng Việt. Để chọn tiếng Việt. Bạn vào My account > Preferences > Chọn Edit bên cạnh mục Language and number preferences > Chọn Vietnamese > Save changes.